Ανακοίνωση αναφορικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

 

Ανακοίνωση αναφορικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

Υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2021

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A., σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει τα εξής αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού:

Στις 25.06.2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από την «HELLINIKON GLOBAL I SA», 100% θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καταβλήθηκε από την «HELLINIKON GLOBAL I SA» η πρώτη δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών ποσού €300εκ και παραδόθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή Πιστούμενου Τιμήματος ποσού €347εκ, η οποία εκδόθηκε με την υποστήριξη των τραπεζών «Τράπεζα Eurobank A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».