Ανακοίνωση διακοπής ειδικής διαπραγμάτευσης

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη διακοπή της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με το μέλος του Χ.Α. Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή Α.Ε.

Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίασή του της 22/01/2009 έκανε δεκτή την παραίτηση του μέλους του Χ.Α. Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή Α.Ε. από την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας μας.

Ως τελευταία ημέρα ειδικής διαπραγμάτευσης ορίζεται η 26/1/2009.