Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Στα πλαίσια της υφιστάμενης στρατηγικής της σύμφωνα με την οποία η LAMDA DEVELOPMENT S.A. επικεντρώνει τις δραστηριότητες της στην Ελληνική αγορά, με έμφαση στη περαιτέρω ανάπτυξη της στο τομέα των εμπορικών κέντρων και γενικά ακινήτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου, όπως και στο πολύ σημαντικό έργο της ανάπλασης του Ελληνικού, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του ακινήτου “Kalemegdan” στο Βελιγράδι, στην τιμή των €25 εκατ. Η λογιστική αξία του ακινήτου ήταν €40,4 εκατ.