Ανακοίνωση LAMDA Development

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών LAMDA Development, η Consolidated LAMDA Holdings, απεφάσισε την ενίσχυση και αναδιάρθρωση της διοικητικής ομάδας της LAMDA Development, ούτως ώστε τόσο η ίδια η Εταιρεία όσο και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τη δυναμική τους πορεία ανάπτυξης και κερδοφορίας προς όφελος όλων των μετόχων. Κεντρικά συστατικά της νέας διοικητικής πολιτικής της Εταιρείας, θα είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών στρατηγικού χαρακτήρα, τόσο με εγχώριους, όσο και διεθνείς επιχειρηματικούς φορείς.

Τα ανωτέρω εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του ομίλου της LAMDA Development για περαιτέρω διείσδυση στους τομείς ανάπτυξης ακινήτων, υποδομών και πρωτοπόρων υπηρεσιών υψηλής ποιότητος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης απεδέχθη την πρόταση του βασικού μετόχου της Consolidated LAMDA Holdings να αναλάβει την ευθύνη διοίκησης της LAMDA Development από τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρίας. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο κ. Λάμπρος Αναγνωστόπουλος.

Ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης θα συμμετέχει, επίσης, ως μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Consolidated LAMDA Holdings, ενώ θα εκτελεί και χρέη ειδικού συμβούλου στο επίπεδο του Ομίλου Λάτση.

Ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης έχει διατελέσει τα τελευταία επτάμιση χρόνια υποδιοικητής στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην ABN – AMRO και στέλεχος της Τράπεζας Επενδύσεων και της Mobil Oil. Ήταν αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ, Πρόεδρος του Steering Committee του Interalpha Group of Banks, Πρόεδρος της Εθνοκάρτας και της Εθνικής Χρηματιστηριακής, Πρόεδρος του Southeastern European Board του ομίλου Europay Mastercard, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.

Μετά την τοποθέτηση του κ. Α. Ταμβακάκη, το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης
Εκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Χρόνης
Μη Εκτελεστικό μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος: Λάμπρος Αναγνωστόπουλος
Εκτελεστικό μέλος

Μέλος: Αναστάσιος – Αλέξανδρος Λιβιεράτος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος: Δημήτριος Παπαλεξόπουλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επιπρόσθετα, οι βασικοί μέτοχοι της Consolidated LAMDA Holdings, για την περαιτέρω ενίσχυση του Δ.Σ. της LAMDA Development, προτίθενται να προτείνουν στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την αύξηση των μελών του Δ.Σ. Σε πρώτη φάση, θα προταθεί η εκλογή των κ.κ. Emmanuel Bussetil και Δρ. Πέτρου Καλαντζή, με περαιτέρω συμπλήρωση μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

Ο όμιλος εταιρειών LAMDA Development παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και ανταγωνιστικές τιμές. Εστιάζει τις δραστηριότητές του σε αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς τομείς που αλληλοσυμπληρώνονται, όπως το real estate, ο τουρισμός, οι επίγειες και εναέριες υποδομές και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Με χαρτοφυλάκιο έργων ανάπτυξης ακινήτων επιφάνειας 500.000 τ.μ. εντός και εκτός Ελλάδος, η LAMDA Development συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση του, ύψους €700 εκατομμυρίων, επενδυτικού προγράμματος της, μέρος του οποίου έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να ολοκληρωθεί τη διετία 2004 – 2005.

Προς τους συντάκτες:

LAMDA Development

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών που επενδύει στην ανάπτυξη επίγειων, θαλάσσιων και εναέριων υποδομών. Συνδυάζοντας την επιχειρηματική δύναμη, τη διεθνή εμπειρία και εξει­δικευμένη διαχείριση, τις ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες (Bilfinger Berger, Deutsche Bank, EFG Bank Group, Hochtief, Sonae Imobiliaria, Strabag, Swissport International), την επιχειρηματική αξιοπιστία και την οικονομική δύναμη του Ομίλου Λάτση, η LAMDΑ Development διαμορφώνει τους επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται, αναπτύσσει σημαντικές συμμαχίες και εξασφαλίζει κερδοφορία, τόσο για τους πελάτες όσο και τους μετόχους της.

Ο όμιλος εταιρειών LAMDA Development παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και ανταγωνιστικές τιμές. Εστιάζει τις δραστηριότητές του σε αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς τομείς που αλληλοσυμπληρώνονται, όπως το real estate, ο τουρισμός, οι επίγειες και εναέριες υποδομές και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Με χαρτοφυλάκιο έργων ανάπτυξης ακινήτων επιφάνειας 500.000 τ.μ. εντός και εκτός Ελλάδος, η LAMDA Development συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση του, ύψους €700 εκατομμυρίων, επενδυτικού προγράμματος της, μέρος του οποίου έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να ολοκληρωθεί τη διετία 2004 – 2005.

Σήμερα, η LAΜDΑ Development ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες προκλήσεις. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, η απελευθέρωση των αγορών, η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, προσφέρουν γόνιμο έδαφος για να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες και να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,

Πανδώρα Λυκούρη, 210 6835403, 6946 502944, [email protected]
Νεκταρία Μητράκου, 210 6852400 (εσωτ.230), 6942 494617, [email protected]