Ανακοίνωση νέας οργανωτικής δομής

Η Εταιρεία LAMDA Development S.A. στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της, ανακοινώνει το νέο της οργανόγραμμα.

Ο κ. Αλέξανδρος Δημακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Στον κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, ο οποίος κατέχει τη θέση του Μέλους Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας με Σύμβουλο τον κ. Θεόδωρο Γκλαβά, αναφέρονται οι διευθύνσεις:
  • Εμπορική Διεύθυνση, η κα Aννα Αποστολίδου,

  • Διεύθυνση Ανάπτυξης, ο κος Βασίλειος Βλασσερός,

  • Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, η κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη,

  • Διεύθυνση Έργων, ο κος Νικόλαος Κωνσταντόπουλος.

Στον κ. Οδυσσέα Αθανασίου, Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή, αναφέρονται οι κ.κ.:
  • Αλέξανδρος Κοκκίδης, ο οποίος παραμένει στη θέση του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

  • Βασίλειος Μπαλούμης, ο οποίος κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου, και σήμερα αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή

  • Βασίλειος Βέκιος, ο οποίος παραμένει στη θέση του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών