Ανακοίνωση σχετική με σχολιασμό δημοσιευμάτων του Τύπου

 Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα των τελευταίων ημέρων και για την ορθή και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι:

1. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και αναφορικά με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που αφορά στην ευρύτερη περιοχή του The Mall Athens, το Συμβούλιο της Επικρατείας ολοκλήρωσε τη νομοτεχνική επεξεργασία του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο είχε αποσταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΧΣ, έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος». Η σχετική γνωμοδότηση, με την οποία το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το συγκεκριμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος έχει ήδη διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
2. Η ενδεχόμενη εισαγωγή στο ΧΑ της θυγατρικής εταιρείας Lamda Malls Α.Ε. αποτελεί μία από τις πολλές και πιθανές επιλογές, που η Εταιρεία εξετάζει στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού, χωρίς ακόμα να έχει αποφασισθεί.

Η Εταιρεία για οποιαδήποτε εξέλιξη στα ως άνω θέματα θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.