Ανσκοίνωση

Ανακοίνωση – Γνωστοποιείται ότι με την από 27/2/2007 ανακοίνωση της Εταιρίας LAMDA Development S.A. προς το επενδυτικό κοινό του Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων, ορίστηκε ως ημέρα ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του έτους 2006, η Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007. Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ομήρου 15, στις 10.00 π.μ.