Απάντηση σε δημοσιεύμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων, στα οποία αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με πώληση ποσοστού του The Mall Athens στην HSBC, ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την HSBC για μεταβίβαση ποσοστού του εμπορικού κέντρου The Mall Athens. Πάντως μέχρι σήμερα τα δύο μέρη δεν έχουν καταλήξει σε δεσμευτική συμφωνία. Σε περίπτωση που συναφθεί τέτοια, η εταιρεία LAMDA Development θα την ανακοινώσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.