Απάντηση σε Δημοσίευμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σε απάντηση, της με αριθμό πρωτοκόλλου 5007/30-10-2006 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», η Εταιρεία LAMDA Development S.A διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρουσίαση της LAMDA Development, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamda-development.net) και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, το συνολικό επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας μέχρι το τέλος του 2008 αναμένεται να ανέλθει στα 400 εκ. ευρώ (σελίδα 15 της παρουσίασης).

Η Εταιρεία με στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού αυτού πλάνου των 400 εκ. ευρώ, μελετά πλήθος προτάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Eφόσον προκύψουν δεσμευτικές συμφωνίες και συνεργασίες, η Eταιρεία θα τις ανακοινώσει εγκαίρως τηρώντας τη σχετική νομοθεσία.