Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Αθήνα, 17/10/2005

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 45143/13-10-2005 επιστολής, σας γνωρίζουμε ότι με βάση τον κύκλο εργασιών ορισμένων θυγατρικών εταιρειών μας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων (real estate), ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ 2003 που είναι αντιπροσωπευτικότερος της βασικής μας δραστηριότητας είναι ο «701.1 Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας» αντί του κωδικού «452.1 Κατασκευή κτιρίων & έργα πολιτικού μηχανικού».

Κατόπιν τούτου εκτιμούμε ότι η κατάταξή μας στον κλάδο «Ανάπτυξης Ακινήτων» (Real Estate) είναι αντιπροσωπευτικότερη των δραστηριοτήτων μας, καθώς περιλαμβάνει μεν τη δραστηριότητα «κατασκευής», που δεν είναι όμως παρά μόνο μέρος της ευρύτερης δραστηριότητας της «ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας».

Η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών την 30/06/2005 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΔ 2003Ποσά σε €
Κωδ. 285.2 Γενικές μηχανολογικές εργασίες1.126.067,85
Κωδ. 351.1 Επισκευή πλοίων1.668.546,67
Κωδ. 351.2 Επισκευή σκαφών αναψυχής1.725.492,00
Κωδ. 701.1 Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας13.905.982,29
Κωδ. 515.7 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων8.711,44
Κωδ. 622.0 Μη προγραμματισμένες αεροπορικές μεταφορές1.431.773,70
Κωδ. 632.1 Aλλες  βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές δραστηρ.189.966,40
Κωδ. 632.2 Aλλες  βοηθητικές μεταφορικές δραστηρ. μέσω υδάτινων οδών3.039.287,83
Κωδ. 632.3 Aλλες βοηθητικές αεροπ. μεταφορων δραστηρ.4.156.726,30
Κωδ. 702.0 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων1.820.288,38
Κωδ. 703.2 Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας156.630,02
Κωδ. 722.9 Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού628.127,05
Κωδ. 742.0 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων μηχανικών3.635.713,81
ΣΥΝΟΛΟ33.493.313,74