Αποχώρηση Εσωτερικού Ελεγκτή

Η LAMDA Development, ανακοινώνει ότι η κα Μαρία Ροντογιάννη παραιτήθηκε από τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή και θα αποχωρήσει από την Εταιρεία την 7/4/2006. Από την ίδια ημερομηνία και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή στην Εταιρεία αναλαμβάνει η κα Μαίρη Παπακωνσταντίνου.