Αποτελέσματα εννεαμήνου 2003 LAMDA Development

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της LAMDA Development Α.Ε. με αύξηση των ενοποιημένων μικτών αποτελεσμάτων κατά 45% το εννεάμηνο του 2003

Σημαντική αύξηση της τάξεως του 45% παρουσιάζουν τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της LAMDA Development, τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 14.642 χιλιάδες έναντι € 10.118 χιλιάδων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002.

Αύξηση σε ποσοστό 6,2% σημείωσε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα € 47.234 χιλιάδες έναντι € 44.493 χιλιάδων σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2.275 χιλιάδες, έναντι € 3.157 χιλιάδων του 2002, σημειώνοντας μείωση κατά 27,8%.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

Εννέαμηνο 2003Εννέαμηνο 2002Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών47.23444.493+6,2%
Κέρδη προ φόρων2.2753.157-27,8%
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης14.64210.118+44,7%

Όμιλος εταιρειών LAMDA Development

Ιδιαίτερα θετικές είναι στην πλειοψηφία τους οι μεταβολές των οικονομικών μεγεθών που παρουσιάζουν για το εννεάμηνο του 2003 οι περισσότερες από τις θυγατρικές του oμίλου εταιρειών LAMDA Development και διαμορφώνονται ως εξής:

LAMDA Estate Development A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 3.549 χιλιάδες, ενώ σημειώνεται αύξηση στον κύκλο εργασιών της τάξεως του 32% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002.

LAMDA Prime Properties A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η σταθερή μηνιαία απόδοση μέσω των εισπρακτέων μισθωμάτων που προκύπτει από την πλήρη μίσθωση του Μεγάρου Cecil στο Κεφαλάρι, του οποίου οι εργασίες αναπαλαίωσης ολοκληρώθηκαν το 2002 και σήμερα στεγάζει εγκαταστάσεις γραφείων, ενισχύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και αυτή την περίοδο. Σε ποσοστό 87% ανέρχεται η αύξηση του κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002, ενώ αύξηση της τάξεως του 17% σημειώνεται και στα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας.

EFG Eurobank Properties A.Ε. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Μεγάλη αύξηση σε ποσοστό 66% σημείωσαν τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας το εννεάμηνο του 2003, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2002.

Swissport LAMDA Hellas A.Ε. (50% συμμετοχή της LAMDA Development)