Διακεκριμένο στέλεχος στο δυναμικό της SWISSPORT LAMDA HELLAS

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SWISSPORT LAMDA HELLAS, εταιρεία στην οποία η LAMDA Development συμμετέχει με ποσοστό 50%, ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή - CEO της εταιρείας από τον κ. Simon Jurg Lehmann (Σάϊμον Λήμαν), ο οποίος είναι διεθνώς διακεκριμένο στέλεχος.

Ο κ. S.J. Lehmann μετακινείται από τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Swissport International AG, με έδρα τη Ζυρίχη, όπου φέρει μεγάλη εμπειρία τόσο στην ανάπτυξη και υλοποίηση πολλών επιχειρηματικών σχεδίων όσο και στις επιτυχείς διαπραγματεύσεις με πελάτες και επενδυτές, για να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα διοίκησης της SWISSPORT LAMDA HELLAS. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, 32 ετών σήμερα, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Επικεφαλής Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης της Nuance Global Traders καθώς και εντεταλμένος διαχειριστής της Jacky Maeder στην Αυστραλία, εταιρείες συνδεδεμένες με τον όμιλο εταιρειών SAir.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Lehmann, ο κ. Α. Καφφάς, Οικονομικός Διευθυντής της LAMDA Development, δήλωσε: «Στα πλαίσια της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και της ανάπτυξης του ομίλου της LAMDA Development, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε μία από τις θυγατρικές του ομίλου είναι πρωταρχική μας προτεραιότητα. Η ένταξη στο δυναμικό της SWISSPORT LAMDA HELLAS ενός κορυφαίου στελέχους από το χώρο της εξυπηρέτησης αερομεταφορών που συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία και τη σύγχρονη τεχνογνωσία είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την εταιρεία και τον όμιλο αυτή την περίοδο. Πιστεύουμε ότι η επιλογή του κ. Lehmann δίνει νέα πνοή στην SWISSPORT LAMDA HELLAS και εγγυάται τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους πελάτες που εξυπηρετεί καθώς και τη μακρόχρονη λειτουργία της».