Δυναμική είσοδος της Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία σε προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aλλη μία επιτυχία του ομίλου εταιρειών της LAMDA Development

Δυναμική είσοδος της Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία σε προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού

Η Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία (HEN)1, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της LAMDA Development, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και την υπογραφή σύμβασης με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων για την υλοποίηση του προγράμματος ενεργοποίησης των ΤΠΚ «Τουρνάς» και «Σακίπης». Η ανάθεση του έργου έγινε μετά από σχετικό διαγωνισμό που διεξήγαγε το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

Η νέα σύμβαση που υπογράφηκε αφορά στην εκτέλεση των βασικών εργασιών ενεργοποίησης των προαναφερόμενων πλοίων, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε € 4.4 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης και για τα δύο πλοία, οπότε και θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΗΕΝ, κ. Μάριου Στεργίου, «…Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης επισφραγίζει την πρώτη συνεργασία της Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία με το Πολεμικό Ναυτικό. Με τον τρόπο αυτό, σηματοδοτείται η δυναμική είσοδος της εταιρείας στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας και επισημαίνεται η αναπτυξιακή πορεία της στο χώρο της ναυτιλίας.»

Η Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία ήδη συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας σε διαγωνισμό που διακήρυξε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την κατασκευή σειράς πυροσβεστικών σκαφών.

Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ Ναυπηγεία Α.Ε.* , είναι μια σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη συντήρηση, επισκευή και μετασκευή σκαφών μεγάλου μεγέθους όπως πολυτελείς θαλαμηγούς (mega yachts), εμπορικά πλοία και πάσης φύσεως πλωτά. Η εταιρεία κατέχει παραθαλάσσιες εκτάσεις με λιμενικές εγκαταστάσεις σημαντικής αξίας, αξιόλογη υποδομή και εξοπλισμό.
H ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα παρουσιάζει κατά το εννεάμηνο που έληξε 30.9.2002 κύκλο εργασιών € 19,253 εκατομμύρια (6,560 δισ. δρχ.), αυξημένο σε σχέση με το 2001 κατά 93%, λόγω των σημαντικών έργων αναβάθμισης και μετασκευής θαλαμηγών που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2002.
Η ΗΕΝ είναι θυγατρική της εισηγμένης LAMDA Development , η οποία με τη διεθνή εμπειρία του Ομίλου Λάτση επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας σε γη, αέρα και θάλασσα, διαμορφώνοντας αγορές και γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο επιχειρηματικής ανάπτυξης.

* Στο πλαίσιο της ενοποίησης της εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου εταιρειών της LAMDA Development, ομογενοποιούνται οι επωνυμίες των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Με αυτόν τρόπο η νέα επωνυμία για την Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία διαμορφώνεται σε LAMDA Shipyards and Marine Services S.A.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
Πανδώρα Λυκούρη 210 6852400 (εσωτ.203), 6835 403