Ενισχύεται η διοικητική ομάδα της LAMDA Development<br>Διακεκριμένο στέλεχος στο δυναμικό της LAMDA Estate Development S.A.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Estate Development S.A., θυγατρική εταιρεία της LAMDA Development, ανακοίνωσε σήμερα την ενίσχυση της ομάδας διοίκησης της εταιρείας με την πρόσληψη ενός διακεκριμένου στελέχους, του κ. Αλέξανδρου Δημακόπουλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Η Δημιουργία είναι η θυγατρική του Ομίλου LAMDA Development που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων, και εξειδικεύεται στη διαχείριση έργων (Project Management), τη διαχείριση κατασκευών (Construction Management), την ανάπτυξη έργων (Project Development) και την παροχή συναφών υπηρεσιών.

Ο Αλέξανδρος Δημακόπουλος ήταν μέχρι πρόσφατα Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), από όπου φέρει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στεγαστικών προγραμμάτων, για να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα διοίκησης της LAMDA Estate Development S.A.. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΝΤΕΑΛ και Υποδιοικητής της ΕΤΒΑ στην Ελλάδα, ενώ έχει εργασθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της Camp. Dresser & McKee International καθώς και ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και Σύμβουλος της Strategic Software Planning Corporation.

O κ. Αλέξανδρος Δημακόπουλος κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Χρηματοοικονομικής της Ανάπτυξης και Κατασκευής Έργων στο Διεθνή Χώρο καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας & Πολιτικής και Διοίκησης Έργων από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ).

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Δημακόπουλου, ο κ. Λ. Αναγνωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Στα πλαίσια της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και της ανάπτυξης του ομίλου της LAMDA Development, η ενίσχυση της διοίκησης των θυγατρικών του Ομίλου με διακεκριμένα στελέχη είναι μία από τις πρωταρχικές μας προτεραιότητες. Η ένταξη ενός κορυφαίου στελέχους από το χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο δυναμικό της LAMDA Estate Development S.A., ο οποίος συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία και τη σύγχρονη τεχνογνωσία, είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την εταιρεία. Πιστεύουμε ότι η επιλογή του κ. Δημακόπουλου δίνει νέα πνοή στην LAMDA Estate Development S.A. και εγγυάται τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους πελάτες που εξυπηρετεί».

Προς τους συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
κα Πανδώρα Λυκούρη (τηλ. 6835403, 0946 502944)