Επένδυση στη Σερβία

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει, ότι μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας στη Σερβία, Property Development DOO, πλειοδότησε σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό πώλησης ακινήτου που κατείχε η εταιρεία BEKO η οποία ευρίσκετο σε καθεστώς πτώχευσης. Ο διαγωνισμός έγινε με την διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας και το τίμημα ανήλθε στα 55,8 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο εκτάσεως 43 στρεμμάτων βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Βελιγραδίου.  Η συνολική επιφάνεια ανωδομής του οικοπέδου αναμένεται να ξεπεράσει τα 120.000 τ.μ. ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν όταν παρθούν οι τελικές αδειοδοτήσεις. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα 190 εκατ. ευρώ.