ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ LAMDA DEVELOPMENT S.A.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

H εταιρία LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Ετήσιο Δελτίο xρήσεως 2007, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατίθεται από σήμερα Τρίτη 6 Μαΐου 2008 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο (www.lamdadev.com) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας (Λαοδικείας 16, Αθήνα 11528)