Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
-

Διορισμός Chief Operating Officer (COO)

 

Μαρούσι, 31 Μαΐου 2024

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το διορισμό του Χρήστου Νικολόπουλου στη θέση του Chief Operating Officer (COO). 

O Χρήστος Νικολόπουλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει σε διοικητικές θέσεις Στρατηγικής και Οικονομικών στην NBGI Private Equity και στην ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Στη LAMDA Development εργάζεται από τον Ιούλιο 2008 ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο 2022 κατείχε τη θέση του Chief Asset Management Officer.