Χρονιά ανάπτυξης το 2002 για τη LAMDA Development

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Παρουσίαση των σημαντικών εξελίξεων στη LAMDA Development S.A. έκανε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Λάμπρος Αναγνωστόπουλος σε ημερίδα που διοργάνωσε η CAPITAL LINK στην ιστορική αίθουσα του ΧΑΑ.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στη σταθερή ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων της LAMDA, τονίζοντας ότι η φετινή χρονιά έφερε την εταιρεία πιο κοντά στους στόχους της στον τομέα των υποδομών. Ειδικότερα αναφέρθηκε σε συμπληρωματικούς τομείς όπως η ανάπτυξη, επένδυση και αξιοποίηση ακινήτων, ο τουρισμός, ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος και οι αερομεταφορές.

«Μέσα σε δύο χρόνια πολλαπλασιάσαμε τον κύκλο εργασιών κατά 300%. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δέκα σημαντικά έργα ακινήτων με συνολική δομήσιμη επιφάνεια που ξεπερνά τα 500.000τ.μ. και προϋπολογισμό περίπου € 700 εκατομμύρια.

Η πρόσφατη απόκτηση της ιδιοκτησίας στο Μαρούσι για την ανάπτυξη του Ολυμπιακού «Χωριού Τύπου» 2004 και η παράλληλη ανάπτυξη του μεγαλύτερη εμπορικού κέντρου στη Βόρειο Ελλάδα, καθιερώνουν την ηγετική μας θέση στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων.

Η δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου LAMDA Development S.A. αντικατοπτρίζεται και στα ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου με τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 116% ενώ τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 63%».

Με δεδομένη τη δυναμική πορεία εξέλιξης του επενδυτικού της σχεδίου και κυρίως την ανάληψη των μεγάλων έργων που ανέλαβε πρόσφατα, η LAMDA Development αναφέρθηκε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 115.970.000, που θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από το ΧΑΑ.

Κατά την αύξηση, κάθε παλαιά μετοχή δικαιούται να εγγραφεί για δύο νέες. Η τιμή διάθεσης είναι € 4,00 ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα είναι από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2002.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
Πανδώρα Λυκούρη 6852400 (εσωτ.203), 6835 403