Η Blackstone / GSO αποκτά το 10% της LAMDA Development

Στις 2 Ιουλίου 2014, επτά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία διαχειρίζεται η επενδυτική εταιρεία Blackstone / GSO Capital Partners LP (εφεξής «Επενδυτικά Κεφάλαια GSO») απέκτησαν 4.441.235 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, έκδοσης της LAMDA Development S.A. Εταιρίας (εφεξής «η Εταιρία») που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 10% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έναντι συνολικού τιμήματος € 20.207.619,25, ήτοι € 4,55 ανά μετοχή, καθώς και τα αντίστοιχα 4.441.235 δικαιώματα προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έναντι συμπληρωματικού συνολικού τιμήματος € 1.332.370,50, ήτοι € 0,30 ανά δικαίωμα, που κατείχε η Consolidated Lamda Holdings S.A. (εφεξής «CLH»). Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε σε συνέχεια ισχυρής ζήτησης από διεθνείς επενδυτές προς τη CLH.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συναλλαγής, η Εταιρία προχώρησε σε συμφωνία με τα Επενδυτικά Κεφάλαια GSO και την CLH, σύμφωνα με την οποία τα Επενδυτικά Κεφάλαια GSO, για όσο διάστημα διατηρούν συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποκτούν το δικαίωμα απευθείας ορισμού ενός μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, απαιτείται η συναίνεση τους ως μετόχων για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων σε επίπεδο γενικής συνέλευσης της Εταιρίας, που αφορούν σε σημαντική αλλαγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας ή διαγραφή των μετοχών της από την οργανωμένη αγορά, ενώ επιπλέον θα έχουν τα συνήθη Anti dilution δικαιώματα.

Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για τη στρατηγική συμμετοχή της Blackstone / GSO, μιας από τις κορυφαίες επενδυτικές εταιρίες παγκοσμίως, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας. Η συνεργασία αυτή διευρύνει περεταίρω το διεθνή χαρακτήρα της μετοχικής μας βάσης και ανοίγει νέες προοπτικές στον τομέα του Real Estate. Επιπλέον, πρόκειται για μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης διεθνών κεφαλαίων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Doug Ostrover, ιδρυτικό μέλος και partner της GSO δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η Ελληνική οικονομία έχει ξεκινήσει μια πορεία ανάκαμψης και η LAMDA Development είναι ιδανικά τοποθετημένη, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο τομέα ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα. Την επένδυση μας αυτή, στη LAMDA Development, τη βλέπουμε και ως ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω συνεργασίες τόσο με την Εταιρία όσο και με τον Όμιλο Λάτση».

 

 

Η ανακοίνωση αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τέλος, ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3401/2005 θα εκδοθεί συμπλήρωμα του από 19 Ιουνίου 2014 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας με αναφορά στις ανωτέρω συναλλαγές και συμφωνίες.

 

Η Blackstone / GSO είναι μια από τις κορυφαίες επενδυτικές και συμβουλευτικές εταιρίες παγκοσμίως. H Blackstone επιδιώκει να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους επενδυτές της, για τις εταιρίες που αυτή επενδύει, τις εταιρίες που συμβουλεύει, καθώς και για την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία. H GSO Capital Partners LP είναι η παγκόσμια πιστωτική- επενδυτική πλατφόρμα της Blackstone. Με περίπου 66 δις δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση, η GSO είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο κόσμο. Η GSO μαζί με τις θυγατρικές της έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις real estate, οι οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν τις Honvainian Enterprises Inc, GSO Community Development Capital Group Fund LP, Miller Group, Morris Homes. Για περισσότερες πληροφορίες www.blackstone.com