Η LAMDA DEVELOPMENT και η PLIAS ΑΒΕΕ προχωρούν από κοινού στην αξιοποίηση ακινήτου στην κάτω Κηφισιά

Στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού σχήματος προχώρησαν η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ και ο όμιλος εταιρειών LAMDA Development, με σκοπό την αξιοποίηση του ακινήτου όπου στεγάζεται το παλαιό εργοστάσιο της Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στην κάτω Κηφισιά. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ προχώρησε σε συμμετοχή (50%) στη θυγατρική εταιρεία της LAMDA Development, με την επωνυμία LAMDA ΑΚΙΝΗΤΑ.

Η LAMDA ΑΚΙΝΗΤΑ, στην οποία συμμετέχουν πλέον οι δυο εταιρείες κατά 50%, αγόρασε το 2001 την έκταση από την Plias ΑΒΕΕ, έναντι 8,2 εκατ. ευρώ, (2,8 δισ. δρχ.) με σκοπό την άμεση αξιοποίησή της. Στη συνολική έκταση 20 στρεμμάτων βρίσκεται το παλαιό εργοστάσιο της Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ το οποίο είχε υποστεί ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό του 1999. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ιδιαίτερα ισχυρού σχήματος για την ανέγερση και αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης 29.000 τ.μ.

Η παρούσα στρατηγική συμφωνία σύμπραξης της LAMDA Development Α.Ε. και της Plias ΑΒΕΕ διευρύνει το φάσμα εργασιών της LAMDA Development στο χώρο του real estate και εξασφαλίζει άμεσα χρηματοροές για την Plias, μια κίνηση που κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για τους μετόχους και των δύο εταιρειών.

Η Plias ΑΒΕΕ διατηρεί ηγετική θέση στο χώρο παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης καταναλωτικών αγαθών, έχοντας χαράξει μια νέα στρατηγική ανάπτυξης δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται και οι επιχειρηματικές κινήσεις και ενέργειες που πραγματοποιεί.

Η LAMDA Development Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία μέσω των θυγατρικών της παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε συμπληρωματικούς τομείς όπως είναι η ανάπτυξη, επένδυση και αξιοποίηση ακινήτων, ο τουρισμός, ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος, οι αερομεταφορές και τα έργα υποδομής.