Η LAMDA Development κατοχυρώνει την αναπτυξιακή της προοπτική.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

H LAMDA Development ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α.

Η εταιρεία πρόκειται να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 725.125.000 δρχ. με την έκδοση 7.251.250 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. με τιμή διαθέσεως 5.500 δρχ. η καθεμία.

Η εταιρεία διαθέτει στους παλαιούς μετόχους 7.245.000 νέες μετοχές, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς μία (1) παλαιά μετοχή.

Παράλληλα, θα διατεθούν 6.250 μετοχές, με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σε επιλεγμένα στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας στην ανωτέρω τιμή διάθεσης.

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. από τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2000, χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση ορίζεται από την Παρασκευή 19 Μαΐου 2000 έως και τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2000.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η τράπεζα EFG Eurobank. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobank.

Τα συνολικά έσοδα της αύξησης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας των ετών 2000 και 2001. Το επενδυτικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με την εξαγορά ή τη συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των ακινήτων.

Συγκεκριμένα, η LAMDA Development έχει αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κτηματικής εταιρείας ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κτηματικής εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε., το 75% της ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., ενώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στην εταιρεία επενδύσεων ακινήτων EFG Properties, με ποσοστό 29,9%, στην οποία συμμετέχουν επίσης η τράπεζα EFG Eurobank και η Deutsche Bank.

Παράλληλα, ολοκληρώνει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή της στη Swissport Hellas, εταιρεία στην οποία συμμετέχει και η Swissair, που θα δραστηριοποιηθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και στο νέο αεροδρόμιο των Σπάτων, προσφέροντας υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης.

Η LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, με τις εξειδικευμένες θυγατρικές της και τις εταιρείες στις οποίες είναι στρατηγικός επενδυτής, είναι η πρώτη εταιρεία που παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της επένδυσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.