Η LAMDA Hellix πιστοποιεί όλες τις υπηρεσίες Data Center της σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008

H LAMDA Hellix, θυγατρική εταιρεία της LAMDA Development και πρόσφατα βραβευμένη ως Best Regional Data Center Operator 2009 in Europe, ανακοινώνει την ανανέωση της πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) που εφαρμόζει, από τη LLOYD’S Register Quality Assurance, σύμφωνα με το νέο διεθνές πρότυπο BS EN ISO 9001:2008 για το σύνολο των υπηρεσιών της:

° Παροχή Υπηρεσιών Στέγασης και Λειτουργίας (Data Center Outsourcing Services) για εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μέσω Neutral World-Class Data Centers

° Παροχή Υπηρεσιών Data Center Integration & Consulting Services που περιλαμβάνουν Έλεγχο, Σχεδιασμό, Συντήρηση και Διαχείριση Data Centers ιδιοκτησίας τρίτων

Το έτος 2005, η LAMDA Hellix αποτέλεσε έναν από τους πρώτους παρόχους υπηρεσιών Data Centers πανευρωπαικά με πιστοποίηση ISO9001:2000, ενώ το ίδιο ισχύει και το έτος 2009 καθώς αποτελεί πάλι έναν από τους πρώτους παρόχους με πιστοποίηση σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008.

Ο Απόστολος Κάκκος, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Hellix, δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση της πιστοποίησης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών Data Centers σύμφ ωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008, από το διεθνή φορέα πιστοποίησης LLOYD’S Register Quality Assurance, επιβεβαιώνει την ποιότητα των υποδομών και των υπηρεσιών της LAMDA Hellix και την προσήλωσή μας στη συνεχή βελτίωση αυτών με βάση παγκόσμια πρότυπα ποιότητας, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.»