Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024:

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2024    
Δημοσίευση: Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Τηλεδιάσκεψη / Ψηφιακή Αναμετάδοση (Live Webcast) παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.lamdadev.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr).