Μεταβίβαση ΟΕΚ - The Mall

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του N. 3342/2005 άρθρο 40, στις 2 Φεβρουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται το Εμπορικό Κέντρο «The Mall - Athens» στο Μαρούσι, από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) προς τη θυγατρική της εταιρεία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.».