Νέος Διευθυντής στην εταιρεία

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι ο κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Κατασκευής Ειδικών Έργων στην Εταιρεία.