Οικιστική Ανάπτυξη Ρουμανία

H LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε, μέσω της 100% θυγατρικής της στη Ρουμανία, «LAMDA Development Romania SrL», στην αγορά οικοπέδου επιφανείας 11,5 στρεμμάτων στο Βουκουρέστι και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα της πόλης. Η περιοχή αυτή απαρτίζεται κυρίως από ποιοτικές αναπτύξεις οικιστικού χαρακτήρα..

Στο οικόπεδο, αξίας €10 εκατ., θ’ αναπτυχθεί συγκρότημα κατοικιών επιφανείας άνω των 30.000 τ.μ. ήτοι 250 κατοικίες περίπου. Το συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα €40 εκατ.