Οικονομικό Ημερολόγιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Η LAMDA Development, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1, παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2013 ως ακολούθως:

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2012: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2013: Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2013: Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2012, θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.lamda-development.net) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr ). Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στον Τύπο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωσή τους.