Οικονομικό Ημερολόγιο 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011:

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2010: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2011: Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2011: Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2010, θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011.

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2010.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.lamdadev.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr ). Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στον Τύπο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωσή τους.