Οργανωτικές Αλλαγές

Η LAMDA Development S.A. στο πλαίσιο αναδιάρθρωσής της, ανακοινώνει τις ακόλουθες αλλαγές στην οργανωτική της δομή, οι οποίες θα ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2014.

Δημιουργία Νέας Διεύθυνσης «Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», της οποίας θα προΐσταται η κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, που μέχρι πρότινος διατηρούσε τη θέση της Διευθύντριας Επενδυτικών Ακινήτων. Στη Διεύθυνση Επενδυτικών Ακινήτων, η οποία θα έχει πλέον και την εποπτεία της Εμπορικής Διεύθυνσης, θα προΐσταται ο κ. Χρήστος Νικολόπουλος.