Οριστική Συμφωνία Värde Partners

Η εταιρεία Lamda Development (εφεξής «η Εταιρεία») σε συνέχεια της από 3.4.2017 ανακοίνωσης της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκαν οι συμβατικές προϋποθέσεις, που αφορούσαν κυρίως στις εγκρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας με τη Värde Partners (εφεξής η Värde).

Βάσει της σχετικής συμφωνίας, η Värde (μέσω της 100% θυγατρικής της Wert Blue SarL) κατέβαλε το ποσό των 61,3 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 31,7% της LAMDA MALLS Α.Ε. - η οποία κατέχει τις μετοχές των εταιρειών LAMDA Δομή Α.Ε. και Πυλαία Α.Ε. και στις οποίες ανήκουν τα Εμπορικά Κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα - ενώ προτίθεται να υποστηρίξει την επέκταση της εταιρείας μέσω εξαγορών και νέων αναπτύξεων ακινήτων εμπορικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι, η Värde Partners είναι διεθνής διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων ύψους 12 δις δολαρίων Η.Π.Α. Η προσέγγιση της Värde Partners είναι προσανατολισμένη στις πιστοδοτήσεις και στη δημιουργία αξίας επενδύοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στοιχεία ενεργητικού, που περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία, εταιρικές χορηγήσεις, ενυπόθηκα δάνεια, εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, μεταφορές και υποδομές. Η Värde Partners ενεργεί ως sponsor και διαχειρίζεται ένα σύνολο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία συμμετέχουν διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων ιδρύματα, κληροδοτήματα, συνταξιοδοτικά σχήματα, ασφαλιστικές εταιρείες, λοιποί θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες πελάτες. Στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας της, η Värde Partners απασχολεί 250 άτομα με κύρια γραφεία στη Μινεάπολη, στο Λονδίνο και στη Σιγκαπούρη και διάφορα γραφεία ανά τον κόσμο.