Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

 Η LAMDA Development S.A. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.