Παραίτηση Μέλους Δ.Σ.

Η LAMDA Development ανακοινώνει ότι σήμερα 11 Μαΐου 2006, ο κ. Λάμπρος Αναγνωστόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για την πλήρωση της θέσεως του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου.