Παραθεριστικές Κατοικίες Aίγινα

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει την εξαγορά της εταιρείας ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε., η οποία κατέχει οικόπεδο έκτασης 116 στρεμμάτων στην περιοχή Πέρδικα της Αίγινας. Το τίμημα της ανωτέρω συναλλαγής ανέρχεται σε € 13,5 εκ. περίπου.

Στο οικόπεδο θα ανεγερθούν παραθεριστικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών συνολικής επιφάνειας 23.000 τ.μ. και το συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα € 50 εκατ.

Με την κίνηση αυτή η LAMDA Development S.A. εισέρχεται στο χώρο των παραθεριστικών αναπτύξεων, τομέα που παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές προοπτικές.