Πώληση ΓΗ&Κατασκευή

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι στις 29/12/2005 προχώρησε σε μεταβίβαση του συνολικού ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατείχε η θυγατρική της LAMDA Estate Development S.A. από το 2001 στην εταιρεία ΓΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. Η εταιρεία Γη & Κατασκευή ήταν ο φορέας ανάπτυξης του συγκροτήματος εξοχικών κατοικιών στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και από την έναρξη του έργου μέχρι και το τέλος του 2005 είχε πωληθεί περί το 55% των διαμερισμάτων. Οι αγοραστές των μετοχών που πουλήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 1.224 χιλ. είναι η οικογένεια των μειοψηφούντων μετόχων. Η πώληση των μετοχών δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι στις 29/12/2005 προχώρησε σε πώληση του βιομηχανικού ακινήτου (αποθήκες), που κατείχε από το 2001 στο Κρυονέρι Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 2.300 χιλ. Ο αγοραστής είναι η εταιρεία Notos Com Συμμετοχές A.Ε.Β.E. που ήταν και ο μισθωτής του ακίνητου. Από την πώληση αυτή θα βελτιωθούν τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 350 χιλ.

Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρείας για εκλογίκευση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλων επενδύσεων, κυρίως σε εμπορικά ακίνητα.