Πώληση κτιρίων γραφείων της LAMDA Development επί της οδού Όθωνος

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της LAMDA Estate Development προχώρησε στις 12/5/2011 σε πώληση γραφειακών χώρων 1.314 τ.μ επί της οδού Όθωνος έναντι συνολικού τιμήματος €6.572.890. Η απόδοση της επένδυσης ανέρχεται σε 7,75% ετησίως.

Ο αγοραστής είναι η εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρείας όπως αυτή έχει ανακοινωθεί.