Πώληση Κτιρίου Γραφείων Ilida Business Center

Σε συνέχεια της από 28/12/2006 ανακοίνωσης της, η LAMDA Development ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπογράφηκε σήμερα, μεταξύ της «LAMDA Olympia Village Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» θυγατρικής της εταιρείας, της «EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και της «BLUE LAND Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία» (συμφερόντων Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελόπουλου) σύμβαση πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης του κτιρίου γραφείων Ilida Business Center στο Μαρούσι.
Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε στα €40,8 εκατομμύρια.