Πραγραμματισμένη Ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2005

Πραγματοποιήθηκε στις 5/4/2006, στην πρώην αίθουσα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η προγραμματισμένη ενημέρωση των αναλυτών και θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2005. Η διοίκηση της LAMDA Development παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία του 2005, τις θετικές προοπτικές και τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, όπως περιγράφηκε στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρεία στις 20/3/2006.

Επιπλέον η διοίκηση της LAMDA Development προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Η Eταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την πώληση της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΝΕ, θυγατρική εταιρεία της LAMDA Shipyards SA, σε όμιλο Ελλήνων επιχειρηματιών του κλάδου.

Επίσης, η LAMDA Development θα εισπράξει επιπλέον τίμημα τουλάχιστον € 4.5 εκατ. σε υλοποίηση προηγούμενης συμφωνίας πώλησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στην EFG Eurobank Ergasias.

Στο πλαίσιο της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων της επένδυσης στη LAMDA ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, στην οποία η LAMDA Development συμμετέχει με 50%, η Eταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ελληνική εταιρεία για την αξιοποίηση του ακινήτου αυτού.

Τέλος, η Eταιρεία εξετάζει τη δημιουργία, επενδυτικού κεφαλαίου κλειστού τύπου με σκοπό να επενδύσει στον κλάδο των ακινήτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τη διαχείριση αυτού του fund, στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλοι τρίτοι επενδυτές, θα αναλάβει η LAMDA Development.

Το υλικό της ανωτέρω παρουσίασης έχει αναρτηθεί στο site της Eταιρείας (www.lamda-development.net)