Προγραμματισμένη ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 09.05.2018 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η προγραμματισμένη ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2017. Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).