Προγραμματισμένη ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/4/2008, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η προγραμματισμένη Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2007. Η διοίκηση της LAMDA Development παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία του 2007, τις θετικές προοπτικές και τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, όπως περιγράφηκε στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία στις 26/3/2008.

Το υλικό της ανωτέρω παρουσίασης έχει αναρτηθεί στο site της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και σε αυτό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).