Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης