Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης Ήλιδα Business Center

Υπογράφηκε σήμερα, μεταξύ της «LAMDA Olympia Village Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» θυγατρικής εταιρείας της LAMDA Development S.A., της «EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και της «BLUE LAND Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία» (συμφερόντων Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελόπουλου) προσύμφωνο για την πώληση και μεταβίβαση από την πρώτη στη δεύτερη, του κτιρίου γραφείων «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTER», που βρίσκεται στο Μαρούσι, το οποίο θα μισθωθεί από την εταιρεία «BLUE LAND Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία» δια της μεθόδου της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί με την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του ως άνω κτιρίου, που αναμένεται εντός του α’ εξαμήνου του 2007. Το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 41,4 εκατομμύρια ευρώ.