Σε νέα γραφεία η LAMDA Development

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009, τα γραφεία της LAMDA Development S.A. θα μεταφερθούν από την οδό Λαοδικείας 16, Ιλίσσια, και θα λειτουργούν στη νέα διεύθυνση Λ. Κηφισίας 37A (εντός Golden Hall), 151 23 Μαρούσι. Το τηλέφωνο και fax παραμένουν ως έχουν (τηλ.: 210 7450 600, fax: 210 7450 645).