Συμμετοχή σε εκθεσιακό χώρο

Η LAMDA Development S.A ανακοινώνει τη συμμετοχή της, με ποσοστό 11,7%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ATHENS METROPOLITAN EXPO Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει, μέσω σύμβασης παραχώρησης, την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Το Κέντρο θα έχει συνολική επιφάνεια 50.000 τμ. και αναμένεται να λειτουργήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε € 32 εκατομμύρια περίπου.