Συνέχεια ανάπτυξης το 2002 για τη LAMDA Development

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέχεια ανάπτυξης το 2002 για τη LAMDA Development

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών η παρουσίαση του ομίλου εταιρειών της LAMDA Development. Αφού παρουσιάστηκε η πορεία της εταιρείας και η εξέλιξη του επενδυτικού της σχεδίου, υπήρξε τοποθέτηση σχετικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα και ιδιαίτερα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Λ. Αναγνωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, μεταξύ άλλων τόνισε: «τα ιδιαίτερα θετικά και υποσχόμενα αποτελέσματα του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας, που σημείωσαν αύξηση κατά 300% τα δύο τελευταία χρόνια, δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στα επενδυτικά μας σχέδια. Επίσης, η εταιρεία κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2002 παρουσιάζει βελτίωση στα κέρδη προ φόρων μετόχων LAMDA σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001, ίση με 100%, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια δυναμική πορεία που φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στους στόχους της. Η απόκτηση της ιδιοκτησίας στο Μαρούσι για την ανάπτυξη του «Χωριού Τύπου» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παράλληλα, η ανάπτυξη του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου στη Βόρειο Ελλάδα καθιστούν τη LAMDA Development πρωταγωνίστρια στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων».

Η LAMDA Development υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους € 700 εκατομμυρίων με σημαντικό αριθμό έργων σε ολόκληρη τη χώρα και βάζει τα θεμέλια για περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας της στο μέλλον. Η διεθνής εμπειρία του Ομίλου Λάτση και οι στρατηγικές της συμμαχίες (Deutsche Bank, Sonae, Hochtief, Dragados, Skanska) της προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα που αξιοποιεί επενδύοντας στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας σε γη, αέρα, θάλασσα, διαμορφώνοντας αγορές και γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
Πανδώρα Λυκούρη 6852400 (εσωτ.203), 6835 403