Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της LAMDA Development Α.Ε. με αύξηση των ενοποιημένων μικτών αποτελεσμάτων κατά 45% το εννεάμηνο του 2003

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της LAMDA Development Α.Ε. με αύξηση των ενοποιημένων μικτών αποτελεσμάτων κατά 45% το εννεάμηνο του 2003


Σημαντική αύξηση της τάξεως του 45% παρουσιάζουν τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της LAMDA Development, τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 14.642 χιλιάδες έναντι € 10.118 χιλιάδων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002.

Αύξηση σε ποσοστό 6,2% σημείωσε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα € 47.234 χιλιάδες έναντι € 44.493 χιλιάδων σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2.275 χιλιάδες, έναντι € 3.157 χιλιάδων του 2002, σημειώνοντας μείωση κατά 27,8%.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

Εννέαμηνο 2003Εννέαμηνο 2002Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών 47.23444.493+6,2%
Κέρδη προ φόρων 2.2753.157-27,8%
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης14.64210.118+44,7%

Όμιλος εταιρειών LAMDA Development

Ιδιαίτερα θετικές είναι στην πλειοψηφία τους οι μεταβολές των οικονομικών μεγεθών που παρουσιάζουν για το εννεάμηνο του 2003 οι περισσότερες από τις θυγατρικές του oμίλου εταιρειών LAMDA Development και διαμορφώνονται ως εξής:

LAMDA Estate Development A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 3.549 χιλιάδες, ενώ σημειώνεται αύξηση στον κύκλο εργασιών της τάξεως του 32% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002.

LAMDA Prime Properties A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η σταθερή μηνιαία απόδοση μέσω των εισπρακτέων μισθωμάτων που προκύπτει από την πλήρη μίσθωση του Μεγάρου Cecil στο Κεφαλάρι, του οποίου οι εργασίες αναπαλαίωσης ολοκληρώθηκαν το 2002 και σήμερα στεγάζει εγκαταστάσεις γραφείων, ενισχύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και αυτή την περίοδο. Σε ποσοστό 87% ανέρχεται η αύξηση του κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002, ενώ αύξηση της τάξεως του 17% σημειώνεται και στα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας.

EFG Eurobank Properties A.Ε. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Μεγάλη αύξηση σε ποσοστό 66% σημείωσαν τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας το εννεάμηνο του 2003, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2002.

Swissport LAMDA Hellas A.Ε. (50% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία παρουσίασε αξιόλογη ανάκαμψη στα οικονομικά της στοιχεία κατά το εννεάμηνο του 2003, επιδεικνύοντας 20% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και περιορισμό στην προ φόρων ζημιά κατά 81% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεαμήνου του 2002. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία, εφόσον ενώ ο τομέας των αερομεταφορών, όπου δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζει συστηματικά τα τελευταία χρόνια δυσκολίες και πλήττεται από παράγοντες αστάθειας, όπως η διεθνής τρομοκρατία.

LAMDA Shipyards and Marine Services A.E. (75% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 38,5%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καθυστερημένη έναρξη του έργου του πολεμικού ναυτικού που αφορά στην ενεργοποίηση των τορπιλακάτων «Τουρνάς» και «Σακίπης» καθώς και στην ακύρωση του διαγωνισμού του ελληνικού δημοσίου για τα πυροσβεστικά σκάφη στον οποίο συμμετέχει η εταιρεία. Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν από τις αρνητικές συγκυρίες της διεθνούς ναυτιλίας, με βασικό παράγοντα την υψηλή ναυλαγορά, η οποία επέφερε τον περιορισμό των εκτελούμενων εργασιών στις απολύτως απαραίτητες. Παρόλ’ αυτά, το επενδυτικό πρόγραμμα του ναυπηγείου για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του συνεχίζεται με επιτυχία και αναμένεται βελτίωση των αποτελεσμάτων έως το τέλος της χρήσης.

Προς τους συντάκτες:

LAMDA Development

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών που επενδύει στην ανάπτυξη επίγειων, θαλάσσιων και εναέριων υποδομών. Συνδυάζοντας την επιχειρηματική δύναμη, τη διεθνή εμπειρία και εξει­δικευμένη διαχείριση, τις ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες (Bilfinger Berger, Deutsche Bank, EFG Bank Group, Hochtief, Sonae Imobiliaria, Strabag, Swissport International), την επιχειρηματική αξιοπιστία και την οικονομική δύναμη του Ομίλου Λάτση, η LAMDΑ Development διαμορφώνει τους επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται, αναπτύσσει σημαντικές συμμαχίες και εξασφαλίζει κερδοφορία, τόσο για τους πελάτες όσο και τους μετόχους της.

Ο όμιλος εταιρειών LAΜDΑ Development παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Εστιάζει τις δραστηριότητές του σε αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς τομείς που αλληλοσυμπληρώνονται, όπως το real estate, ο τουρισμός, οι επίγειες και εναέριες υποδομές και οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Σήμερα, η LAΜDΑ Development ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες προκλήσεις. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, η απελευθέρωση των αγορών, η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.