Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Απόστολου Ταμβακάκη, Αντιπροέδρου, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2009 προχώρησε στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος από την κα Θεοδώρα Ζερβού, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. και επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:- Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

- Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος

- Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Θεοδώρα Ζερβού, μη εκτελεστικό μέλος

- Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Πέτρος Καλαντζής, μη εκτελεστικό μέλος

- Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα επικυρωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.