Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

H εταιρεία «Lamda Development S.A.» σε συνέχεια της από 28.2.2019 ανακοίνωσης για το οικονομικό ημερολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τροποποίηση στην ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2019 και τηλεδιάσκεψης. Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 9.1.2020.