Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

H εταιρεία «Lamda Development S.A.» σε συνέχεια της από 2.4.2020 ανακοίνωσης της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει για την αναβολή της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2020 και της τηλεδιάσκεψης, που είχε ορισθεί για την 28η Μαΐου 2020.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό για τη νέα ημερομηνία.