Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

 

Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2021

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 10.03.2021 ανακοίνωσης για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021 τροποποιείται ως ακολούθως:

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2021

Δημοσίευση: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).